Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών - Romka Group - Τεχνική κατασκευαστική
  • Ελληνικα
  • Αγγλικα
  • Γερμανικα

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων

fotovoltaika-img
Μεγάλα οφέλη με την δύναμη του ηλιου!
Η ROMKAGROUP, έχοντας διαμορφώσει και εδραιώσει την ταυτότητα της στο χώρο των κατασκευών, προσφέρει ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις, φιλικές τόσο στον άνθρωπο, όσο και στο περιβάλλον που τον απαρτίζει. Εξελίσσεται δυναμικά και παρέχει φωτοβολταικά σε προσφιλείς τιμές. Τέτοιες επενδύσεις έχουν στόχο τη διαφοροποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τη σταδιακή απεξάρτηση της από το πετρέλαιο. Τα φωτοβολταικα στις στέγες, πέρα από κάθε αμφισβήτηση, δίνουν σημαντική ώθηση στην αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Πρόκειται για ξεχωριστές επενδύσεις που αποβλέπουν στο μέλλον και μπορούν να εξασφαλίσουν σημαντικά κέρδη στο κάτοχο τους. Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της εγκατάστασης, τόσο περισσότερα είναι και τα κέρδη.
Ο Όμιλος μας ,έχει αναλάβει και ολοκληρώσει με επιτυχία την κατασκευή πολλών από τα πιο σύνθετα φωτοβολταικά πάρκα στην Ελλάδα. Μέσω της διαρκούς ενημέρωσης και ενασχόλησης με το συγκεκριμένο αντικείμενο, αποκτήθηκε μία άξια λόγου εμπειρία σε όλους τους τύπους βάσεων. Τα κατασκευαστικά έργα που αναδεικνύονται από τη ROMKAGROUP χαρακτηρίζονται από αρτιότητα και υψηλούς συντελεστές απόδοσης. Αποτέλεσμα της εν λόγω επιτυχίας είναι η ελαχιστοποίηση προβλημάτων κατά τη λειτουργία που έπεται της κατασκευής.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι προτεραιότητα μας αποτελεί η ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών στα εργοτάξια. Τηρώντας αυστηρούς κανόνες και σεβόμενοι απαρέγκλιτα όλες τις προδιαγραφές και τα προβλεπόμενα από το νόμο μέτρα, υλοποιούμε το έργο με προγραμματισμό και αμέριστο επαγγελματισμό. Το αποτέλεσμα είναι προσχεδιασμένο ώστε να διασφαλιστεί η βελτιστοποίηση του τελικού προιόντος ως προς τη ποιότητα, το κόστος και το χρόνο.
Αρχικά γίνεται ο σχεδιασμός και η χωροθέτηση της εγκατάστασης. Το χρόνο πριν την εγκατάσταση, μελετώνται και σχεδιάζονται, με κάθε λεπτομέρεια, όλες οι κύριες και οι βοηθητικές διατάξεις που απαρτίζουν ένα φωτοβολταικό πάρκο. Επιπροσθέτως, λόγω της άρτιας κατάρτισης των συνεργατών μας, δίνεται η δυνατότητα σχεδίασης μιας φωτοβολταικής εγκατάστασης, προσφέροντας ευκολία στον πελάτη. Με αυτό το τρόπο, απομακρύνεται και η πιθανότητα σχεδιαστικών λαθών, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μειωμένη απόδοση ή να προκληθεί δυσκολία στην εκτέλεση η στη συντήρηση της.
Η ανθρώπινη δραστηριότητα, σε παροντικό και μελλοντικό χρόνο, οφείλει να έχει ως υπολογίσιμο παράγοντα το περιβάλλον που τον φιλοξενεί. Ο άνθρωπος του 21ου αιώνα επιβάλλεται να λαμβάνει σοβαρά υπόψιν του ότι η φύση είναι πηγή ζωής και προάγει μία καλύτερη ποιότητα ζωής. Η ROMKAGROUP διαθέτει την ανάλογη παιδεία ώστε να διακρίνει αυτή τη τρομακτικά συγκλονιστική δύναμη που έχει η Φύση. Με ξεκάθαρο σεβασμό στους κανόνες της, προχωρεί στη πραγματοποίηση κατασκευών που δεν βλάπτουν το περιβάλλον και κατ’ επέκταση δεν υποβαθμίζουν τη ποιότητα ζωής των πολιτών μιας κοινωνίας που ακολουθεί αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης.

Συγκρίνετε